Dr. A. Švancarová se zúčastnila 9th Meeting of Health Focal Points for Violence and Injury Prevention in the WHO European Region v Lucemburku

Ve dnech 1.–2. října 2019 reprezentovala PhDr. Alena Švancarová Českou republiku na pracovní skupině zástupců členských zemí WHO pro koordinaci prevence úrazů a násilí v evropském regionu WHO. Úrazy a násilí stále patří mezi hlavní příčiny mortality dětí. Následující intervence je nezbytné zaměřit zejména na dopravní úrazy, tonutí a interpersonální násilí. Vzhledem k dobře zavedenému systému meziresortní spolupráce v jednotlivých státech je nezbytné pokračovat v dosavadní praxi a zvyšovat zdravotní gramotnost v širším kontextu.