Dr. A. Švancarová byla za Českou republiku jmenována koordinátorem studie WHO pro 1. globální zprávu o stavu prevence v oblasti násilí na dětech

Dr. A. Švancarová byla v roce 2018 nominována za Českou republiku na pozici hlavního koordinátora studie Global status report on preventing violence agaist children. Členy řešitelského týmu byli dále zástupci ministerstva zdravotnictví, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstva vnitra, Ústavu zdravotnických informací a statistiky, 2. LF UK a 3. LF UK. Cílem bylo zmapovat problematiku násilí na dětech (prevence, dostupné služby, statistická data) z různých úhlů pohledu. Výsledná publikace bude volně ke stažení na stránkách Světové zdravotnické organizace.