Docent Zuna oceněn Cenou ministryně zdravotnictví a Jesseniovou cenou

Docent MUDr. Jan Zuna, Ph.D., získal v roce 2009 Cenu ministryně zdravotnictví za velmi úspěšné řešení výzkumného projektu „Adaptorové molekuly u leukémií“ podporovaného Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví. Docent Zuna byl v tomto roce rovněž oceněn Jesseniovou cenou udělenou Unií pacientů ČR lékaři s největším přínosem pro pokrok v medicíně.