Doc. Roman Chmel a kolektiv lékařů kliniky autorem monografie Syndrom Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser

Doc. MUDr. Roman Chmel, Ph.D., MHA, a kolektiv lékařů kliniky publikovali monografii Syndrom Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser. Diagnostické a terapeutické možnosti (Maxdorf Jessenius, 2021). Jedná se o unikátní ucelený přehled problematiky vrozené vývojové vady gynekologických orgánů týkající se ageneze dělohy a pochvy.