Dětské onkologické centrum

Klinika úspěšně podstoupila audit organizovaný MZ ČR a byl jí přiznán statut „Dětského onkologického centra“ Věstníkem MZ ČR z prosince 2008.