Cena Ministra zdravotnictví ČR v roce 2006

Projekt „Časná odpověď na léčbu jako nejvýznamnější prognostický faktor dětské akutní lymfoblastické leukemie v nové mezinárodní léčebné studii“ řešený s podporou grantové agentury IGA MZČR získal cenu ministra zdravotnictví za rok 2006.