Cena ministra školství v roce 2014 profesoru Starému

Profesor Jan Starý obdržel Cenu ministra školství za mimořádné a mezinárodně uznávané výsledky výzkumu a léčby akutní lymfoblastové leukémie. Laureát vedl mezinárodní léčebnou studii, do níž bylo zařazeno více než 5000 dětí z 15 zemí tří kontinentů. Nulová šance na vyléčení ALL počátkem 60. let minulého století se změnila na více než 80% šanci na vyléčení nemocných v současnosti (v ČR dokonce 90%). Studie byla publikována v časopisu Journal of Clinical Oncology s IF 17,96. Toto sdělení získalo i Cenu České hematologické společnosti za nejlepší publikaci v roce 2014 (viz přiložený obrázek).