Cena České hematologické společnosti ČLS JEP za nejlepší původní vědeckou práci.

Mgr. Lenka Hovorková (první autor) a doc Jan Zuna (senior autor) obdrželi v roce 2018 Cenu České hematologické společnosti za nejlepší původní vědeckou práci. Výsledky jejich výzkumu byly realizovány v mezinárodní spolupráci a uveřejněny v časopisu Blood, vydávaném Americkou hematologickou společností, s impakt faktorem 15,1. Výzkum vzácné formy dětské leukémie opatřil komentářem předseda americké pracovní skupiny pro dětskou leukémii profesor S. Hunger.