Autorství učebních textů a knih

Koutecký J et al. Klinická onkologie I (2005)