Významné publikace fakulty

Sekce obsahuje výběr z impaktovaných publikací fakulty od roku 2006 do současnosti. Výběr provádí redakční rada fakultního webu na základě několika kritérií, zejména IF a podílu autorů z 2. LF UK. Prostřednictvím Publikačního okénka chceme upozornit akademickou obec na významnější publikace, které vyšly u nás na fakultě, a blíže představit vědecké úspěchy jednotlivých pracovišť.

MUDr. Ondřej Materna

Right ventricular resynchronization in a child with hypoplastic left heart syndrome. Heart Rhythm. IF: 4.918

MUDr. Lenka Hoňková

Epithelial basement membrane thickening is related to TGF-Beta 1 expression in children with chronic respiratory diseases. Pediatric Allergy and Immunology. IF: 3.859

MUDr. Peter Kubuš, Ph.D.

Successful Permanent Resynchronization for Failing Right Ventricle After Repair of Tetralogy of Fallot. Circulation. IF: 14.948

MUDr. Vlastimil Šulc

Statistical SPECT processing in MRI-negative epilepsy surgery. Neurology. IF: 8.303

doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.

Impact of Anti-Tumor Necrosis Factor Alpha Antibodies Administered to Pregnant Women With Inflammatory Bowel Disease on Long-term Outcome of Exposed Children. Inflammatory Bowel Diseases. IF: 5.475

Mgr. Jana Drábová

A 15 Mb large paracentric chromosome 21 inversion identified in Czech population through a pair of flanking duplications. Molecular Cytogenetics. IF: 2.662

prof. MUDr. Anna Šedivá, DrSc.

Decreased dendritic cell numbers but increased TLR9-mediated interferon-alpha production in first degree relatives of type 1 diabetes patients. Clinical Immunology. IF: 3.992

RNDr. Petra Dušátková, Ph.D.

Lessons from whole-exome sequencing in MODYX families. Diabetes Research and Clinical Practice. IF: 2.536

Mgr. Zuzana Mušová

A Novel Frameshift Mutation in the AFG3L2 Gene in a Patient with Spinocerebellar Ataxia. Cerebellum. IF: 2.864

Mgr. Jana Sklenářová (Labiková)

The cytokine production of peripheral blood mononuclear cells reflects the autoantibody profile of patients suffering from type 1 diabetes. Cytokine. IF: 2.874

Stránky