Významné publikace fakulty

Sekce obsahuje výběr z impaktovaných publikací fakulty od roku 2006 do současnosti. Výběr provádí redakční rada fakultního webu pod vedením proděkana pro vědu a výzkum prof. Jana Trky na základě několika kritérií, zejména IF a podílu autorů z 2. LF UK. Prostřednictvím Publikačního okénka chceme upozornit akademickou obec na významnější publikace, které vyšly u nás na fakultě, a blíže představit vědecké úspěchy jednotlivých pracovišť.

MUDr. Katarína Beránková, Ph.D.

Structural changes in the bronchial mucosa of young children at risk of developing asthma. Pediatric Allergy and Immunology. IF: 3.612

prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.

Functionalized nanofibers as drug-delivery systems for osteochondral regeneration. Nanomedicine (Lond). IF: 5.824

PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D.

High hydrostatic pressure induces immunogenic cell death in human tumor cells. International Journal of Cancer. IF: 5.007

MUDr. Peter Kubuš

Electrophysiologic Profile and Results of Invasive Risk Stratification in Asymptomatic Children and Adolescents With the Wolff-Parkinson-White Electrocardiographic Pattern. Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology. IF: 5.417

doc. MUDr. Jan Laczó, Ph.D.

Neural correlates of spatial navigation changes in mild cognitive impairment and Alzheimer's disease. Frontiers in Behavioral Neuroscience. IF: 4.758

prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.

Outcome of patients after alcohol septal ablation with permanent pacemaker implanted for periprocedural complete heart block. International Journal of Cardiology. IF: 5.509

MUDr. Lenka Petruželková

The dynamic changes of zinc transporter 8 autoantibodies in Czech children from the onset of Type 1 diabetes mellitus. Diabetic Medicine. IF: 3.241

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

High prevalence of PROP1 defects in Lithuania: phenotypic findings in an ethnically homogenous cohort of patients with multiple pituitary hormone deficiency. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. IF: 6.43

prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.

Effect of rosuvastatin therapy on troponin I release following percutaneous coronary intervention in nonemergency patients (from the TIP 3 study). American Journal of Cardiology. IF: 3.209

doc. MUDr. Lýdia Vargová, Ph.D.

Astrocytes and extracellular matrix in extrasynaptic volume transmission. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. IF: 6.314

Stránky