International Federation of Medical Students’ Associations

IFMSA CZ 2. LF podporuje mezinárodní spolupráci v lékařském vzdělávání. Poskytuje medikům příležitost sebevzdělávání a seberealizace, zejména prostřednictvím výměnných stáží nebo různých vzdělávacích a charitativních projektů. IFMSA CZ 2. LF je jednou z osmi českých poboček organizace IFMSA CZ, která je plnoprávným členem IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations), mezinárodní neziskové nevládní organizace, která sdružuje studentské spolky mediků ze 108 zemí celého světa.

Organizace má několik sekcí různého zaměření, tzv. Standing committees:

  • klinické stáže mediků SCOPE (Standing Committee on Professional Exchange),
  • výzkumné stáže SCORE (Standing Committee on Research Exchange),
  • vzdělávání veřejnosti v otázkách sexuálního zdraví, pohlavních chorob včetně AIDS SCORA (Standing Committee on Sexual & Reproductive Health including HIV/AIDS),
  • zvyšování povědomí veřejnosti v otázkách spojených se zdravím SCOPH (Standing Committee on Public Health),
  • vzdělávání samotných mediků SCOME (Standing Committee on Medical Education),
  • tréninky, které mají medikům pomoci v seberozvíjení Training Division.

Členem se může stát každý student 2. lékařské fakulty. Možnost stát se členem IFMSA CZ mají nastupující prváci už v uvítacím kurzu v Dobronicích. Členství je bez registračního poplatku a je možné se stát členem prakticky kdykoliv. V případe zájmu o další informace posílejte své otázky na e-mailovou adresu @email.

Navštivte web IFMSA, facebookovou stránku nebo Instagram (http://www.instagram.com/ifmsaczpraha2.lf/) a bližší informace se dozvíte též z výroční zprávy fakulty.