The Association of International Medical Students

Sdružení mezinárodních studentů medicíny hájí zájmy mezinárodních studentů fakulty a zasazuje se o diskusi o nich. Pravidelně pořádá akce pro mezinárodní studenty jako Welcome Party nebo X-MAS party.

Členem se může stát každý student programu v angličtině na 2. lékařské fakultě. V průběhu prvních dvou týdnů měsíce října mají studenti možnost ucházet se o pozici. Petra Fabingerová rozešle formulář žádosti e-mailem všem studentům od prvního do šestého ročníku. Mezi pozice patří zástupce ročníku, webmaster, sportovní zástupce nebo člen týmu pořádajícího akce. Setkání svolává každý měsíc předseda daného ročníku, který rozděluje úkoly mezi členy, a diskutuje se o problémech, které se objevily během měsíce.

Navštivte Facebook AIMS, instagramový profilweb, bližší informace se dozvíte též z výroční zprávy fakulty.

Byla tato stránka užitečná?