Asociace studentů fyzioterapie

Asociace studentů fyzioterapie prosazuje zájmy a potřeby studentů a rozšiřuje všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie i mezi veřejností. Pravidelně pořádá FyzioCafé, odborné přednášky pro studenty fyzioterapie od vyškolených profesionálů z oboru, další akce, včetně zahraničních stáží.

Členem se může stát každý student fyzioterapie v České republice po vyplnění přihlášky na webu asociace a uhrazení členského příspěvku. Členové mohou čerpat výhody sponzorů ASF, mají přednostní účast na akcích a mohou se aktivně zapojit do chodu organizace, čímž získávají body na výjezd na zahraniční stáž.

Navštivte web asociace, facebookovou stránkuInstagram a bližší informace se dozvíte též z výroční zprávy fakulty.