Opatření děkana č. 2/2013

Platnost: 22. 3. 2013
Účinnost: od 20. 3. 2013
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 17/2018

Nahrazeno novým předpisem ze dne 11. 7. 2014


V Praze dne 22. 3. 2013

1. poplatek za přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015
(§ 58 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění)
530,– Kč
2. poplatek za delší studium
(§ 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění; příloha č. 6 Statutu UK v platném znění)
 
 • magisterský studijní program
 • Všeobecné lékařství
22 500,– Kč/šest měsíců
 
 • navazující magisterský studijní program
 • Specializace ve zdravotnictví
  obor Fyzioterapie
 
  a    
 
 • bakalářský studijní program
 • Specializace ve zdravotnictví
  obor Fyzioterapie,
  obor Zdravotní laborant
18 800,– Kč/šest měsíců
 
 • bakalářský studijní program
 • Ošetřovatelství
  obor Všeobecná sestra
14 800,– Kč/šest měsíců
 

(§ 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění; příloha č. 6 statutu UK v platném znění) – za každých dalších započatých šest měsíců studia.

3. poplatek za další studijní program
(§ 58 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění) – za každý další započatý rok studia.
2 660,– Kč/rok
4. poplatek pro cizince v cizím jazyce na akademický rok 2013/2014
  1. ročník 245 000,– Kč/rok
  1. ročník přes agenturu
ostatní ročníky dle smlouvy
265 000,– Kč/rok
  (§ 58 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění; příloha č. 6 statutu UK v platném znění)

Schváleno akademickým senátem dne 20. 3. 2013

Tento dokument nabývá účinnosti dne 20. 3. 2013

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.

Vydáno: 22. 3. 2013 / Poslední aktualizace: 20. 9. 2018 / Odpovědná osoba: Administrátor