Prof. Jan Starý obdržel výzkumnou podporu Donatio

Na slavnostní akci, konané 17. listopadu 2020, předal rektor prof. Tomáš Zima ocenění Donatio Universitatis Carolinae. Jedním z příjemců byl prof. Jan Starý, přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF a FN Motol. Cílem tohoto ocenění je podpora významných vědeckých osobností, jež mimořádně přispívají k odborné prestiži Univerzity Karlovy.


Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF a FN Motol, patří mezi mezinárodně uznávané dětské hematology, který významně přispěl k rozvoji celého oboru. Již třicet let je předsedou pracovní skupiny pro dětskou hematologii České hematologické společnosti a koordinátorem řady klinických studií léčby dětských leukémií v ČR. Během jeho působení v této roli stoupla šance na vyléčení nejčastějšího typu leukémie u dětí z původních dvaceti na současných devadesát procent. Díky jeho znalostem, zkušenostem a osobní angažovanosti je ČR plnoprávným členem jedné z nejvýznamnějších světových skupin zabývajících se léčbou dětských leukémií. V roce 2002 se stal jedním z autorů a hlavním koordinátorem mezinárodního léčebného protokolu pro léčbu dětských akutních lymfoblastických leukémií, který se stal pro všechna centra zapojená ve studii vůbec nejúspěšnějším léčebným protokolem v celé jejich historii a tato studie tak přinesla obrovský benefit pro děti po celém světě.

Podrobnosti v reportáži  na ukforum.cz (Pavla Hubálková, foto: Vladimír Šigut, archiv UK).

Vytvořeno: 18. 11. 2020 / Upraveno: 25. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.