Dr. Petra Laššuthová držitelkou Discovery Award

Vědkyně z Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol MUDr. Petra Laššuthová, Ph.D., získala ocenění za výzkum v oblasti medicíny a farmacie Discovery Award. Ceny uděluje farmaceutická společnost Novartis celkem čtyřem výzkumníkům do 40 let; cílem ocenění je podpořit a stimulovat inovativní počiny, jež mají přínos pro pacienty z hlediska zlepšení kvality jejich života, a poukázat na inovativní potenciál českého zdravotnictví a farmacie. Každý laureát získal 50 tisíc korun, ocenění jim 4. prosince 2018 předal generální manažer Novartisu Martin Puchwein.

Dr. Laššuthová byla oceněna za práci Využití nástrojů genomiky pro diagnostiku a objasňování nových příčin dědičných neuropatií. Ty se obvykle projevují pomalu postupující svalovou slabostí zprvu na dolních, později i horních končetinách.

Zdroj: ČTK

Zhlédněte videoportrét oceněné (zdroj: Discovery Award):

Vydáno: 6. 12. 2018 / Poslední aktualizace: 11. 12. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.