Výzvy veřejnosti aneb názory mějme, ale argumentujme fér

Štítky: 

Na tzv. Výzvu jedenácti lékařů Univerzity Karlovy, kteří vyzvali 21. dubna k souboru konkrétních opatření v ČR, reaguje ve svém příspěvku jiných osm akademiků. Z 2. LF UK jsou to prof. Ondřej Cinek, doc. Eva Froňková, doc. Ondřej Hrušák a prof. Jan Trka.


Výzvy veřejnosti aneb názory mějme, ale argumentujme fér

Před několika dny se v médiích objevila Výzva jedenácti: lékaři Univerzity Karlovy veřejnosti. Laik naslouchající skupině respektovaných lékařů ověnčených odbornými a akademickými tituly a zaštiťujících se jménem největší vzdělávací instituce v zemi musí nutně nabýt dojmu, že tito lidé jsou odborníky a mají v ruce vědecká fakta, ze kterých vychází jejich stanovisko. Není tomu tak – ve skutečnosti jsou odborníky v často velmi vzdálených oborech a vědí o vlastnostech koronaviru, který vyvolal pandemii COVID-19, jeho šíření a jím vyvolané imunitní reakci jen to, co si můžeme zjistit i my ostatní. A mnoho toho nyní ke zjišťování není – objektivních prokázaných dat je pomálu, na rozdíl od hojně se šířících spekulací. To, co předkládá skupina jedenácti kolegů, je tedy jejich spíše politický než odborný názor. Mají na něj nepochybně právo, jako kdokoli z nás. Považujeme však za matoucí, pokud k ovlivňování veřejného mínění využívají autoritu svých titulů či Karlovy univerzity.

Ondřej Beran, infektolog

Ondřej Cinek, lékařský biolog

Eva Froňková, genetička

Michal Holub, infektolog

Václav Hořejší, imunolog

Ondřej Hrušák, imunolog

Aleksi Šedo, biochemik

Jan Trka, hematolog

 

Ilustrační foto: Shutterstock

 

Vydáno: 27. 4. 2020 / Poslední aktualizace: 27. 4. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková