Nekrology

Smutná zpráva

10. 11. 2020

Vážené studentky a studenti, kolegyně a kolegové,

s lítostí Vám oznamuji, že nás tragicky opustila studentka fyzioterapie Bc. Nina Hustedová. Čest její památce.

Vladimír Komárek, děkan

Opustil nás doc. Ivan Kawaciuk

7. 10. 2020

Oznamuje děkan prof. Vladimír Komárek; ohlédnutí za emeritním přednostou Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol píše současný přednosta kliniky prof. Marek Babjuk.

Opustila nás prof. Eva Seemanová

28. 8. 2020

Ve středu 26. srpna 2020 navždy odešla prof. MUDr. Eva Seemanová, DrSc., legenda české i světové genetiky. Poslední rozloučení se bude konat ve čtvrtek 3. září 2020 ve 13 hodin.