Zástupci 2. LF UK v akademickém senátu Univerzity Karlovy

pro funkční období od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2022

Pedagogická komora

prof. MUDr. Richard Škába, CSc. (Klinika dětské chirurgie) @email

prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (Ústav anatomie) @email

Studentská komora

Anna Olšerová (doktorandka, Neurovědy) @email

Tomáš Stejskal (student 4. ročníku magisterského programu Všeobecné lékařství) @email

Vydáno: 5. 5. 2014 / Upraveno: 4. 5. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Ingrid Vargová