Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 20. 3. 2019

Datum konání: 
3. 5. 2019
Attachments: 
Vydáno: 3. 5. 2019 / Poslední aktualizace: 6. 5. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Palacká