Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 20. 2. 2019

Datum konání: 
2. 2. 2019
Vydáno: 15. 4. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.