Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 20. 11. 2019

Datum konání: 
20. 11. 2019

Vydáno: 12. 12. 2019 / Poslední aktualizace: 8. 1. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková