Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 2. 10. 2019

Datum konání: 
2. 10. 2019

Vydáno: 31. 12. 2019 / Poslední aktualizace: 31. 12. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.