Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 19. 2. 2020

Datum konání: 
22. 5. 2020

Vydáno: 22. 5. 2020 / Poslední aktualizace: 22. 5. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.