Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 18. 12. 2019

Datum konání: 
18. 12. 2019

Vydáno: 20. 1. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.