Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 17. 4. 2019

Datum konání: 
17. 4. 2019

Vydáno: 25. 7. 2019 / Poslední aktualizace: 25. 7. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.