Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 15. 11. 2017

Datum konání: 
15. 11. 2017

Přítomni: doc. Bronský, dr. Čakrt, prof. Dřevínek, doc. Hrušák, doc. Keil, doc. Maxová, prof. Rygl, dr. Smíšková, prof. Zámečník, doc. Zuna, V. Heřman, M. Hronová, O. Hubálek, dr. Hudák, dr. Kalina, D. Kolenčík, A. Láznička, J. Novák, B. Schrammová, D. Slovák, V. Veselý, B. Vyhnánková

Nepřítomni:

Omluveni: prof. Kvapil, prof. Hort

Hosté: Mgr. Andreas, Ing. Mudrová, prof. Komárek


Program:

  1. Zahájení a uvítání hostů
     
  2. Volba kandidáta na funkci děkana 2. LF UK
     
  3. Různé

 

1) Zahájení a uvítání hostů

 

2) Volba kandidáta na funkci děkana 2. LF UK

Volební výbor: MUDr. Smíšková, A. Láznička a V. Heřman
Volbě přítomno: 21 členů AS
20 platnými hlasy byl zvolen prof. MUDr. Vladimír Komárek

 

3) Různé

Doc. Hrušák informoval o zasedání AS UK, byl oznámen termín otevřeného jednání Ekonomické komise AS UK, 21. 11. od 16.00. Základním bodem jednání bude diskuse nad „Principy přerozdělení finančních prostředků pro rok 2018“.

Po skončení volby zatelefonoval doc. Hrušák prof. Komárkovi a pozval ho na zasedání AS, aby mu sdělil výsledek volby.

Zapsal: 
Helena Ulovcová
Vidi: 
doc. Hrušák
Vydáno: 29. 11. 2017 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová