Zápis ze 7. zasedání AS 2. LF UK ze dne 20. 11. 2013

Datum konání: 
20. 11. 2013

Zápis ze 7. zasedání akademického senátu 2. lékařské fakulty UK
ze dne 20. 11. 2013

Přítomni: J. Fialová, J. Hort, Z. Kabelka, V. Komárek, H. Maxová, M. Rygl, T. Seeman, R. Škába, J. Zámečník, J. Zuna, B. Beňová, J. Djakow, E. Fűrstová, R. Hudák, D. Humlová, A. Jaroš, M. Kohutiar, L. Mastíková, J. Medal, L. Svoboda, D. Suk, J. Vítek
Omluveni: O. Cinek, P. Dřevínek
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 16. 10. 2013 – doplnění bodu 8
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 13. 11. 2013
   
 5. Volba děkana – doc. MUDr. H. Maxová, Ph.D.
   
 6. Volby zástupců 2. LF do senátu AS UK – MUC. A. Jaroš
   
 7. Zprávy vedení fakulty – doc. MUDr. O. Hrušák, Ph.D.
   
 8. Různé

 


 

1) Zahájení a uvítání hostů

 
Prof. MUDr. V. Komárek, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s panem děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: MUDr. J. Fialová
Eva Fürstová

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 16. 10. 2013 – doplnění bodu 8

 
Akademický senát 2. lékařské fakulty určil pro volbu zástupců do akademického senátu Univerzity Karlovy:
 

 1. Termín 25.–26. listopadu 2013
   
 2. Volební místa:
  1. Motol – konkurzní místnost u velké posluchárny 8–13 hod.
  2. Bulovka – sekretariát Dermatovenerologické kliniky 8–13 hod.
    
 3. Období pro podávání návrhů kandidátů volební komisi
  1. Studenti prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na webových stránkách fakulty 12.–17. listopadu 2013
  2. Akademičtí pracovníci osobně na sekretariátu děkanátu fakulty 11.–15. listopadu 2013, 8–13 hod.
    
 4. Volební komise ve složení: Adam Jaroš (předseda), Šimon Macháček, MUDr. Jorga Fialová, Alena Škrabánková, Kateřina Lorencová.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 3. 10. 2013

 
Sestavení programu na zasedání AS dne 20. 11. 2013.

 

5) Volba děkana – doc. MUDr. H. Maxová, Ph.D.

 
Děkanem pro funkční období od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2018 byl zvolen prof. MUDr. V. Komárek, CSc.
Podrobná volební zpráva k dispozici na webových stránkách fakulty.

 

6) Volby zástupců 2. LF UK do senátu AS UK – MUC. A. Jaroš

 
Senát jmenuje nové dílčí členy volební komise pro volby do AS UK:
Lucie Kindlová, Anna Brandejsová.

 

7) Zprávy z vedení fakulty – doc. MUDr. O. Hrušák, Ph.D.

 
Doc. MUDr. O.Hrušák, Ph.D., informoval o změnách tarifních tříd a tarifů pro AP platných od 1. 1. 2014.
Dále informoval o oslavách 60. výročí osamostatnění 2. LF UK.

 

8) Různé

 
Na příštím zasedání bude probrána žádost prof. Kodeta o schválení „Podmínek pro přijetí studentů z jiných lékařských fakult, kteří chtějí pokračovat ve studiu na 2. LF UK“.
 
Další řádné zasedání AS bude 18. 12. 2013 v knihovně Neurologické kliniky, 2. patro D.


 

Zapsala: A. Škrabánková
Schválil: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., předseda AS
Vydáno: 18. 12. 2013 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK