Zápis z mimořádného zasedání AS 2. LF UK ze dne 23. 9. 2020

Datum konání
23. 9. 2020

Vydáno: 18. 11. 2020 / Upraveno: 6. 1. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.