Zápis z distančního zasedání AS 2. LF UK ze dne 18. 11. 2020