Zápis z distančního zasedání AS 2. LF UK ze dne 17. 2. 2021