Zápis z distančního zasedání AS 2. LF UK ze dne 16. 12. 2020