Složení komisí akademického senátu 2. LF UK

Pro funkční období od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2023 budou komise senátu pracovat ve složení:

Legislativní komise:

prof. J. Zuna – předseda

dr. E. Fürstová
dr. A. Láznička
prof. R. Škába
dr. M. Trojánek

 

Pedagogická komise:

doc. O. Čakrt – předseda

prof. O. Hrušák

dr. A. Láznička
prof. J. Zuna

dr. M. Kynčl

dr. P. Piťhová

doc. Š. Veselý

dr. J. Balko

M. Bartoníčková

O. Ferra

Bc. T. Jelínek

Bc. M. Jirásek

M. Khoder

C. A. Lehto

B. Berka

 

Ekonomická komise:

prof. O. Hrušák – předseda

doc. O. Čakrt

prof. Jakub Hort
dr. M. Kynčl
dr. M. Trojánek

prof. Jan Zuna

M. Khoder

 

Sociální komise:

M. Bartoníčková – předsedkyně

doc. Š. Veselý

dr. V. Veselý

K. Angerová
O. Ferra

Bc. T. Jelínek
C. A. Lehto
B. Berka

 

Komise pro komunikaci:

dr. M. Kynčl – předseda

dr. M. Trojánek

doc. O. Čakrt

dr. P. Piťhová

Bc. M. Jirásek

dr. V. Veselý

M. Bartoníčková

K. Angerová

O. Ferra

C. Lehto

Poslední aktualizace: 11. 10. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Markéta Gáboríková