Složení komisí akademického senátu 2. LF UK

Pro funkční období od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2025 budou komise senátu pracovat ve složení:

Legislativní komise:

prof. Jan Zuna – předseda

prof. Richard Škába

Vratislav Blažek

dr. Adam Láznička (nesenátní člen)

 

Pedagogická komise:

doc. Ondřej Čakrt – předseda

prof. Jan Zuna

prof. Ondřej Hrušák

dr. Dita Smíšková

doc. Štěpán Veselý

doc. Libor Fila

doc. Jakub Zieg

dr. Pavlína Piťhová

dr. Jan Balko

dr. Miroslav Koblížek

dr. Jakub Hurych

Ondřej Ferra

Martina Slámová

Bc.A. Carl Olson

Vratislav Blažek

Matyáš Uvíra

dr. Šárka Tomová (nesenátní členka)

 

Ekonomická komise:

prof. Ondřej Hrušák – předseda

doc. Ondřej Čakrt

prof. Jan Zuna

doc. Hana Maxová

doc. Libor Fila

Vratislav Blažek

Bc.A. Carl Olson

dr. Karel Fišer (nesenátní člen)

 

Sociální komise:

Klaudie Angerová – předsedkyně

doc. Hana Maxová

dr. Milan Trojánek

dr. Tomáš Stejskal

Vratislav Blažek

Ondřej Ferra

Štěpán Chytrý

Bc.A. Carl Olson

Martina Slámová

Matyáš Uvíra

dr. Viktor Veselý

 

Komise pro komunikaci:

Ondřej Ferra – předseda

dr. Milan Trojánek

dr. Dita Smíšková

Klaudie Angerová

Martina Slámová

Bc.A. Carl Olson

dr. Viktor Veselý

dr. Martin Kynčl (nesenátní člen)

dr. Šárka Tomová (nesenátní členka)

Poslední aktualizace: 11. 4. 2023 / Odpovědná osoba: Mgr. Markéta Gáboríková