Složení komisí akademického senátu 2. LF UK

Pro funkční období od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2023 budou komise senátu pracovat ve složení:

Legislativní komise:

prof. J. Zuna – předseda

dr. E. Fürstová
prof. R. Keil
dr. A. Láznička
prof. R. Škába
dr. M. Trojánek

 

Pedagogická komise:

prof. D. Kachlík – předseda

doc. O. Čakrt

prof. O. Hrušák

prof. R. Keil
dr. A. Láznička
prof. J. Zuna

prof. J. Zámečník

dr. M. Kynčl

dr. P. Piťhová

doc. Š. Veselý

dr. J. Balko

M. Bartoníčková

O. Ferra

Bc. T. Jelínek

Bc. M. Jirásek

M. Khoder

C. A. Lehto

B. Prýmková

 

Ekonomická komise:

prof. O. Hrušák – předseda

doc. O. Čakrt

prof. Jakub Hort
prof. R. Keil
dr. M. Kynčl
dr. M. Trojánek

prof. Jan Zuna

M. Khoder
 

Sociální komise:

M. Bartoníčková – předsedkyně

doc. Š. Veselý

dr. V. Veselý

K. Angerová
O. Ferra

Bc. T. Jelínek
C. A. Lehto
B. Prýmková

Vydáno: 5. 5. 2014 / Upraveno: 29. 6. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Ingrid Vargová