Erasmus+

Program Erasmus+ podporuje spolupráci a mobilitu evropských vysokých škol ve všech sférách vzdělávání a v odborné přípravě. Umožňuje seznámit se s jinými vzdělávacími systémy, zkvalitnění jazykových znalostí, dává vzdělání evropský rozměr. Je financován Evropskou unií.

Studenti mohou pobyty absolvovat opakovaně v rámci jednotlivých úrovní studia (bakalářské, magisterské, doktorské). Délka jednoho pobytu je 2–12 měsíců. Součet doby všech pobytů nesmí přesáhnout 24 měsíců za celou dobu studia na naší fakultě. V rámci jedné úrovně lze kombinovat studium v zahraničí i praktickou stáž. Není vyloučeno absolvovat praktickou stáž v době prázdnin.

Informace o programu Erasmus+ získáte na webech:

Kontakty & úřední hodiny

Koordinátorem programu Erasmus+ na 2. lékařské fakultě je

MUDr. Rudolf Černý, CSc.

Osobní schůzku si s ním lze domluvit na pondělí 14.00–15.00 hod. na děkanátu 2. LF UK na Studijním oddělení. Schůzku, prosím, předem domluvte u paní Stanislavy Palowské, tel. 224 435 810, e-mail: stanislava.palowska@
lfmotol.cuni.cz
.


Kluby zahraničních studentů

Kluby zahraničních studentů poskytují neformální pomoc zahraničním studentům, kteří k nám přijíždějí studovat. Kluby působí jak na naší fakultě, tak i na celouniverzitní úrovni.

Erasmus Student Network (ESN CU) je studentský spolek, který pomáhá zahraničním studentům při jejich orientaci a integraci na UK. Místní i zahraniční studenti si mohou díky různým společným aktivitám rozšířit obzory, zlepšit se v cizích jazycích a navázat nová přátelství. ESN CU je součástí celoevropské organizace Erasmus Student Network sídlící v Bruselu.

Association of International Medical Students (AIMS), sdružení mezinárodních studentů medicíny, hájí zájmy mezinárodních studentů fakulty a zasazuje se o diskusi o nich. Pravidelně pořádá akce pro mezinárodní studenty. Členem se může stát každý student programu v angličtině na 2. lékařské fakultě.

Chcete-li kontaktovat přijíždějící kolegy, spojte se, prosím, s paní .

Stát se buddym je zvlášť vhodné pro ty, kteří se sami účastnili studijního pobytu Erasmus+ nebo se zúčastnit plánují. Zahraničním studentům mimo jiné pomohou při rozjezdu studia, zejména jako rodilí mluvčí při případných jednáních na úřadech, Dopravním podniku apod. Meze se samozřejmě nekladou jakýmkoliv neformálním aktivitám.

Vydáno: 11. 3. 2014 / Poslední aktualizace: 13. 11. 2018 / Odpovědná osoba: Stanislava Palowska