Trojlístek nových přednostů kardio oborů uzavírá Štěpán Černý v čele kardiochirurgie

Novým přednostou Kliniky kardiovaskulární chirurgie se k 15. září stal MUDr. Štěpán Černý, CSc. MBA (druhý zprava). Foto: Kamila Horváthová

MUDr. Štěpán Černý, CSc. MBA vstoupil do čela Kliniky kardiovaskulární chirurgie 2. lékařské fakulty a FN Motol. Je během léta třetím novým přednostou motolských kardio oborů.


„Děkuji za důvěru. Přicházím s tím, že nás čeká hodně práce. Plánujeme, že tato nemocnice má v kardiovaskulárním programu stát na špičce v Praze i v celé České republice,“ prohlásil na úvod nový přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie Štěpán Černý.

„S panem ředitelem Ludvíkem jsme během léta na třetí inauguraci. Věřím, že přichází generace přednostů, kteří se dokáží domluvit a dokáží mít společnou vizi,“ připomněl děkan 2. lékařské fakulty prof. Marek Babjuk.

„Pane přednosto, myslím, že vás tu čeká hodně práce, ale i hodně úspěchů. A to vám velice přeji,“ přivítal nového přednostu ředitel FN Motol Miloslav Ludvík.

Během slavnostního uvedení nového přednosty do funkce zaznělo i poděkování primáři Radovanu Fialovi, který rozvinul cévní program. Slova díků směřovala také k dr. Milanu Hornovi či dr. Janu Burkertovi.

V srpnu se stal novým přednostou Dětského kardiocentra dr. Ondřej Materna, k začátku září zase stanul v čele Kardiologické kliniky prof. Petr Ošťádal.

Související články:

Pro studenty jsou tu dveře otevřené, říká nový šéf Kardiologické kliniky

Novým přednostou Kardiologické kliniky je Petr Ošťádal

Dětské kardiocentrum má teprve čtvrtého a zároveň nejmladšího šéfa ve své historii

Novým přednostou Dětského kardiocentra je Ondřej Materna

Vytvořeno: 15. 9. 2023 / Upraveno: 15. 9. 2023 / PhDr. Mgr. Kateřina Křenová