Novým přednostou Dětského kardiocentra je Ondřej Materna

Dětské kardiocentrum 2. lékařské fakulty a FN Motol má od července nového přednostu. Stal se jím MUDr. Ondřej Materna Ph.D. 


„Čeká vás velký úkol a pevně věřím, že tu vlajku, která tu vlaje, udržíte. Hodně štěstí a minimálně 25 let ve funkci,“ popřál novému přednostovi ředitel FN Motol Miloslav Ludvík. 

„Já jsem kdysi v nějakém projevu řekl, že Dětské kardiocentrum je briliantem v diadému této nemocnice a opravdu na tom trvám,“ připomněl ředitel motolské nemocnice a dodal, že Ondřej Materna je teprve čtvrtým přednostou této kliniky.

Děkan 2. lékařské fakulty prof. Marek Babjuk při této příležitosti poznamenal, že fakultní historie tohoto pracoviště tak dlouhá není:

„Dětské kardiocentrum se společným pracovištěm 2. lékařské fakulty a FN Motol stalo až v roce 2015. Bylo to dobré rozhodnutí předchozího pana děkana, které umožnilo úzkou spolupráci s fakultou.“

Připomněl osobnosti, které oddělením i klinikou prošli. „Tradice tady jsou, ale soustředit se musíme hlavně na budoucnost. Věřím, že celý segment kardiovaskulární medicíny se bude jak v nemocnici, tak na fakultě postupně rozvíjet včetně výukových a vědeckých aktivit.“

Sám má zkušenost přednosty kliniky, a tak si uvědomuje, kolik toho bude muset nový kolega zvládnout.

„Hlavně vám držím palce, aby se vám vše dařilo. Těch úkolů, které musí přednosta zvládat, je hrozně moc. Jsem si ale jist, že to se svým skvělým týmem zvládnete,“ povzbudil přednostu Maternu děkan  Marek Babjuk.

„Ten moment, kdy by se s velkou pravděpodobností mohlo podařit vybudovat program pro záchyt srdečních vad u dospělých tady v Motole, je z mého pohledu historický okamžik,“ vidí jeden ze svých cílů Ondřej Materna.

Zároveň poděkoval všem kolegům a kolegyním, kteří ho přišli při převzetí funkce podpořit a rozešli se za svými pacienty.

Rozhovor s přednostou Ondřejem Maternou

Vytvořeno: 7. 7. 2023 / Upraveno: 11. 7. 2023 / PhDr. Mgr. Kateřina Křenová