Prof. Tomáš Kalina získal ocenění Joseph T. Trotter Leader in Cytometry Technology

Prestižní ocenění, které uděluje Mezinárodní společnost pro rozvoj cytometrie (International Society for Advancement of Cytometry), převzal imunolog prof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D. (Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FNM – skupina CLIP), na konferenci CYTO 2022. Ta se konala 3.–7. června 2022 ve Filadelfii ve Spojených státech.

Prof. Kalina k ocenění říká: „Cytometrie je mojí vášní, koníčkem i povoláním. Je rychlá, vlastně jednoduchá na provedení a proto je výborným nástrojem pro diagnostiku a klasifikaci leukémií, ale i imunodeficitních stavů. Já jsem měl štěstí na skvělé cytometrické řemeslo v začátku své kariery ve Fred Hutchinson Cancer Research Center v Seattle, USA a potom jsem měl podstatnou podporu svých kolegů i šéfů zde v Motole, kde jsme společně vybudovali unikátní cytomerické pracoviště. Zároveň už od roku 2006 pracuji v evropském konsorciu EuroFlow, kde mám možnost se spolupodílet na tvorbě nových diagnostických i výzkumných postupů. Světová, evropská i česká cytometrie je navíc skvělé lidské společenství, inspirativní, kompetitivní ale i podpůrné a plné zajímavých a milých lidí.“

​Laboratoř CLIP – Cytometrie, v níž prof. Kalina působí, provádí pod vedením prof. Ondřeje Hrušáka superkonziliárně cytometrickou diagnostiku dětských leukémií pro celou ČR, diagnostiku imunodeficience ve spolupráci s Ústavem Imunologie, organizuje mezinárodní kontrolu kvality EuroFlow diagnostických měření pro laboratoře na (téměř) všech kontinentech a úspěšně provozuje unikátní hmotnostní cytometr v ČR.Rozhovor s imunologem prof. Tomášem Kalinou o cytometrii, úskalích popularizace vědecké práce a kvalitě veřejné diskuse
(11. 11. 2021)
Vytvořeno: 24. 6. 2022 / Upraveno: 24. 6. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.