Knihu Anesteziologie (nejen) k atestaci vyhodnotili profesoři a docenti 2. lékařské fakulty jako nejlepší počin loňského roku. Původně se mi to zdálo jako příliš ambiciózní projekt, říká první autor doc. Tomáš Vymazal

Anesteziologie (nejen) k atestaci se po 41 letech stala teprve čtvrtou ryze českou odbornou publikací, která komplexně pojednává problematiku anesteziologie. Vznikala přes dva a půl roku. „Každý, kdo se učil ze zahraničních učebnic, ví, že lepší je český text, který respektuje specifika našeho prostředí. Prvotním impulsem k napsání byl ale dotaz šéfredaktorky nakladatelství,“ vysvětluje doc. Tomáš Vymazal, přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a první autor a editor 1300stránkového svazku.

„Zároveň naše specializační oborová rada vznesla požadavek na nové atestační otázky, takže jsme knihu koncipovali tak, aby český atestant získal českou učebnici, která bude kopírovat zkoušková témata. A to se povedlo.“ Témata a kapitoly tak pokrývají celé spektrum anesteziologické péče v rozsahu potřebném právě pro získání kvalifikace a aktuálním od letošního podzimu.

​„Protože nám do psaní vstoupil covid, nebyli jsme v časovém presu a byl čas ladit. Takovéhle dílo, výsledek profesionální práce více než 60 autorů, prakticky všech, kteří v oboru něco znamenají, potřebuje svůj čas,“ dodává doc. Vymazal. Motolští profesoři a docenti udělili knize 17,7 bodů a ta se tak ocitla na prvním místě mezi úspěchy pracovišť 2. lékařské fakulty za rok 2021.

Vytvořeno: 7. 6. 2022 / Upraveno: 29. 6. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.