Professors and Associate Professors of the Second Faculty Evaluated the Book Anesthesiology (Not Only) For Certification as the Best Work of Last Year. At First It Seemed to Me to Be Too Ambitious a Project, Says the First Author Doc. Tomáš Vymazal

Anesteziologie (nejen) k atestaci se po 41 letech stala teprve čtvrtou ryze českou odbornou publikací, která komplexně pojednává problematiku anesteziologie. Vznikala přes dva a půl roku. „Každý, kdo se učil ze zahraničních učebnic, ví, že lepší je český text, který respektuje specifika našeho prostředí. Prvotním impulsem k napsání byl ale dotaz šéfredaktorky nakladatelství,“ vysvětluje doc. Tomáš Vymazal, přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a první autor a editor 1300stránkového svazku.

„Zároveň naše specializační oborová rada vznesla požadavek na nové atestační otázky, takže jsme knihu koncipovali tak, aby český atestant získal českou učebnici, která bude kopírovat zkoušková témata. A to se povedlo.“ Témata a kapitoly tak pokrývají celé spektrum anesteziologické péče v rozsahu potřebném právě pro získání kvalifikace a aktuálním od letošního podzimu.

​„Protože nám do psaní vstoupil covid, nebyli jsme v časovém presu a byl čas ladit. Takovéhle dílo, výsledek profesionální práce více než 60 autorů, prakticky všech, kteří v oboru něco znamenají, potřebuje svůj čas,“ dodává doc. Vymazal. Motolští profesoři a docenti udělili knize 17,7 bodů a ta se tak ocitla na prvním místě mezi úspěchy pracovišť 2. lékařské fakulty za rok 2021.

Created: 10. 6. 2022 / Modified: 10. 6. 2022 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.