Doc. Jitka Palich Fučíková z Ústavu imunologie obdržela Cenu Učené společnosti

Učená společnost České republiky na svém XXVIII. valném shromáždění, konaném v pondělí 16. května 2022, udělila medaile za zásluhy o rozvoj vědy a ceny významným vědcům, vědeckým novinářům, pedagogům a talentovaným středoškolským studentům.

Cena Učené společnosti v kategorii mladší vědecký pracovník obdržela rovněž doc. PharmDr. Jitka Palich Fučíková z Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Cenu získala za výzkum využití kalretikulinu při imunoterapeutické léčbě nádorových onemocnění.

Docentka Jitka Palich Fučíková je bezesporu hvězdou mezi nastupující generací imunologů. Pro ilustraci nechme na chvíli hovořit čísla. Kromě mnoha tuzemských i mezinárodních ocenění se výsledky její práce promítly i do dvou mezinárodních patentů, 87 článků v odborných časopisech, více než 4000 citací a H-indexu s hodnotou 33. V současnosti Jitka Palich Fučíková působí jako vedoucí výzkumné skupiny věnující se výzkumu nádorové imunologie a imunoterapie a možnostem uplatnění těchto poznatků při klinické léčbě onkologických pacientů. Kromě své výzkumné práce je velmi aktivní i v akademické sféře.

Z laudatia Učené společnosti České republiky

Jde o již několikáté ocenění pro doc. Jitku Palich Fučíkovou. V roce 2018 se stala držitelkou ocenění Česká hlava, v loňském roce získala Cenu Neuron. O výzkumu imunoterapie hovořila v magazínu Univerzity Karlovy Forum.

Vytvořeno: 16. 5. 2022 / Upraveno: 31. 5. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora