Ceny Vlasty a Ervína Adamových

Od roku 2013 uděluje 2. LF dvěma studentům či pracovníkům fakulty do věku 35 let Cenu Vlasty Adamové za vynikající práci v oboru onkologie a hematologie a Cenu Ervína Adama za vynikající práci preventivního významu pro zdraví populace (v oblastech etiologie, patofyziologie, diagnostiky i terapie). Diplom a finanční obnos 20.000 Kč, resp. 30.000 Kč za práci mimořádnou, může být udělen za publikace zveřejněné či přijaté k tisku v předchozím kalendářním roce v zahraničním časopisu s IF vyšším než 2.0 a doposud jiným způsobem neoceněné; navrhovaný kandidát musí být prvním autorem. Statut naleznete zde.
 
Návrh na udělení ceny může podat sám kandidát, vedoucí ústavu nebo kliniky, ev. vědecký pracovník příslušného oboru. Návrhy na udělení cen je třeba odevzdat písemně na Sekretariát děkana 2. LF UK do 1. října příslušného roku. Přihláška je ke stažení zde.

Vytvořeno: 30. 3. 2015 / Upraveno: 13. 9. 2023 / Mgr. Ing. Tereza Kůstková