Ceny České imunologické společnosti sklízely vědkyně z motolské imunologie

Na svém prosincovém zasedání udílela Česká imunologická společnost své ceny. Úspěšné byly hned čtyři vědkyně z 2. lékařské fakulty se svými týmy. Gratulujeme prof. Jitce Palich Fučíkové, dr. Zuzaně Paračkové, dr. Veronice Kanderové a Mgr. Jitce Smetanové.

Dr. Zuzana Paračková (vlevo) a Mgr. Jitka Smetanová se cenami, které od České imunologické společnsoti obrdžely.

Prof. Jitka Palich Fučíková získala 1. cenu Milana Pospíšila, Maria Campy a Franca Moscy za clanek An Autologous Dendritic Cell Vaccine Promotes Anticancer Immunity in Patients with Ovarian Cancer with Low Mutational Burden and Cold Tumors. Článek byl publikovaný v časopise Clinical Cancer Research v roce 2022.

RNDr. Zuzana Paračková, PhD., obdržela také 1. cenu Milana Pospíšila, Maria Campy a Franca Moscy za článek Immunomodulation of neutrophils and platelets by TNF blockage in patients with juvenile idiopathic arthritis.

2. cenou Milana Pospíšila, Maria Campy a Franca Moscy za článek Early-onset pulmonary and cutaneous vasculitis driven by constitutively active SRC-family kinase HCK publikovaný v roce 2022 byla vyznamenaná RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D.

Mgr. Jitka Smetanová zase uspěla s článkem Immunogenicity and safety of the booster BNT162b2 vaccine in patients with axial spondyloarthritis treated with biological disease-modifying drugs. Dostala za něj 2. cenu Jaroslava Šterzla pro mladé imunology do 35 let.

Vytvořeno: 18. 12. 2023 / Upraveno: 18. 12. 2023 / PhDr. Mgr. Kateřina Křenová