Výuka

Informace o výuce naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz. odkazy).
Studijní materiály jsou k dispozici v aplikaci Moodle (https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=78)

Všeobecné lékařství
4. ročník
  Chirurgie I
5. ročník
  Letní praxe – chirurgie
6. ročník
  Chirurgie II (SZZ)

Fyzioterapie – Bc. studium
2. ročník
  Traumatologie

Všeobecná sestra – Bc. studium
2. ročník
  Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech

Rozvrh výuky předmětu chirurgie pro všechny ročníky
 
Povolené absence

Pregraduální výuka se týká 4. a 6. ročníku tuzemských i zahraničních studentů, 2. ročníku bakalářského studia Fyzioterapie a 2. ročníku Všeobecného ošetřovatelství. Na výuce se podílí celkem 5 učitelů s úvazkem u 2. LF a všichni zdravotničtí pracovníci (účast zejména při praktikách). Ve spolupráci s dalšími chirurgickými obory byla ustavena pracovní skupina řešící problémy výuky chirurgie, byly upraveny sylaby výuky podle aktuálních potřeb jednotlivých oborů a upraveny otázky ke státním zkouškám.

Na pregraduální výuce chirurgie se podílí v dalších specializacích klinika dětské chirurgie, ortopedická klinika, klinika AR, kardiochirurgie a neurochirurgie, 2. Chirurgická klinika ÚVN – Střešovice.
 
Doktorskou výuku nabízí klinika formou odborných kurzů s tématy endokrinní chirurgie, miniinvazní chirurgie, koloproktologie. Ve spolupráci s IPVZ proběhly 3 kurzy endoskopického šití, dále 2 kurzy ošetřování stomií, 2 kurzy péče o nehojící se defekty. Počet lékařů, absolvujících doktorské odborné stáže z českých nemocnic v roce 2005 byl celkem 8.
 
Spolupráce s IPVZ pokračuje ve dvou hlavních oblastech – prvou je doktorská stáž z chirurgie pro atestanty v oboru praktické lékařství, druhou zajištění specializovaných doktorských kurzů, resp. Workshopů, jmenovitě s Chirurgickou klinikou IPVZ Na Bulovce.

Vytvořeno: 9. 7. 2014 / Upraveno: 19. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Administrátor