Výuka

Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):
Všeobecné lékařství
4. ročník
  Chirurgie I
5. ročník
  Letní praxe – chirurgie
6. ročník
  Chirurgie II (SZZ)
Fyzioterapie – Bc. studium
2. ročník
  Traumatologie
Všeobecná sestra – Bc. studium
2. ročník
  Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech

Rozvrh výuky předmětu chirurgie pro všechny ročníky
 
Povolené absence
 
Pregraduální výuka se týká 4. a 6. ročníku tuzemských i zahraničních studentů, 2. ročníku bakalářského studia Fyzioterapie a 1. ročníku Ošetřovatelství. Jako volitelné předměty vyučujeme Anatomii pro chirurgy a Základy ošetřování úrazů ve 4. a 5. ročníku. Na výuce se podílí celkem 8 učitelů s plným úvazkem u 2. LF a všichni zdravotničtí pracovníci (účast zejména při praktikách). Ve spolupráci s dalšími chirurgickými obory byla ustavena pracovní skupina řešící problémy výuky chirurgie, byly upraveny sylaby výuky podle aktuálních potřeb jednotlivých oborů a upraveny otázky ke státním zkouškám.
 
Stáž z chirurgie absolvovalo na našem pracovišti v minulém roce 14 studentů z pražských a mimopražských fakult a 9 studentů ze zahraničních univerzit.
 
Na pregraduální výuce chirurgie se podílí v dalších specializacích klinika dětské chirurgie, ortopedická klinika, klinika AR, kardiochirurgie a neurochirurgie, 2. Chirurgická klinika ÚVN – Střešovice. Praktická výuka mimo pracoviště ve FNM probíhá i na a Oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce.
 
Doktorskou výuku nabízí klinika formou odborných kurzů s tématy endokrinní chirurgie, miniinvazní chirurgie, koloproktologie. Ve spolupráci s IPVZ proběhly 3 kurzy endoskopického šití, dále 2 kurzy ošetřování stomií, 2 kurzy péče o nehojící se defekty. Počet lékařů, absolvujících doktorské odborné stáže z českých nemocnic v roce 2005 byl celkem 8.
 
Spolupráce s IPVZ pokračuje ve dvou hlavních oblastech – prvou je doktorská stáž z chirurgie pro atestanty v oboru praktické lékařství, druhou zajištění specializovaných doktorských kurzů, resp. Workshopů, jmenovitě s Chirurgickou klinikou IPVZ Na Bulovce.

Vydáno: 9. 7. 2014 / Poslední aktualizace: 12. 4. 2019 / Odpovědná osoba: Administrátor