Zaměstnanci

akademičtí a vědečtí pracovníci
Jméno Telefon E-mail
MUDr. Azzat Al-Redouan 257 296 232
prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc. 257 296 236
doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. 236 054 105
MUDr. Radovan Hudák 257 296 237
MUDr. Ivan Humhej, Ph.D.
MUDr. Jaroslav Chlupáč, Ph.D.
Nikola Jílková
prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. 257 296 231
MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D. 224 965 780
MUDr. Vojtěch Kunc
MUDr. Jan Pastor
MUDr. Martin Salaj, Ph.D. 257 296 233
Mgr. Šárka Salavová
doc. MUDr. MDDr. Jiří Šedý, MBA, Ph.D.
MUDr. Václava van der Meijs
ostatní zaměstnanci pracoviště
Jméno Telefon E-mail
Ing. Ivan Kolman
Ing. Libuše Stoklásková 257 296 230