Semináře Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol v letním semestru 2021/2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si vás opět pozvat na pravidelné semináře. Semináře se konají ve čtvrtek od 15.00 do 16.00 hod. v knihovně Neurologické kliniky, uzel D, 2. patro, pokud není uvedeno jinak.

21. dubna 2022 Délka a kvalita lidského života pohledem farmakoekonomie
MFil. Jakub Hlávka, Ph.D. 
(Kabinet veřejného zdravotnictví 3. LF UK)
 
28. dubna 2022

Zdraví mozku z celoživotní perspektivy
doc. MUDr. Pavla Čermáková, Ph.D.
(Ústav epidemiologie 2. LF UK)

 

5. května 2022

Biochemické laboratorní metody – kdy a za kolik vyšetřujeme
MUDr. Jana Čepová, Ph.D.
(Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol)

 

12. května 2022

Bolesti zad v novém světle
MUDr. Hynek Lachmann
(Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol)

 

26. května 2022

Screeningové vyšetření kognice
Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.
(Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol) 

 

9. června 2022

Co je AI, machine learning a možnosti využití v neurologii
Mgr. Kamila Lepková, M.Sc.  
(Cognitive+ a.s. a CIIRC)

 

Na setkání se těší

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol

prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
přednosta kliniky 

doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO
zdravotnický zástupce přednosty

prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., FEAN
koordinátor seminářů, zástupce pro vědu a výzkum

Vytvořeno: 13. 4. 2022 / Upraveno: 13. 4. 2022 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová