Aktuality vědy a výzkumu

0

Aktualizace: Centrum pro podporu open science při Ústřední knihovně UK připravilo dotazník potřeb vědecké komunity v oblasti open access na na UK. Posbíraná data a zpětná vazba napomohou lepšímu pochopení potřeb výzkumných pracovníků UK a přizpůsobení chystaných činností Centra. Možnost vyplnění dotazníku prodloužena až do 14. července 2020.

0

Univerzita Karlova a Univerzita v Curychu se dohodly na nové formě spolupráce a zřídily tzv. Travel Fund, který má sloužit k pokrytí cestovních nákladů a nákladů na ubytování pro akademiky, kteří navštěvují své kolegy na příslušných institucích.

0

Kubánské velvyslanectví poskytlo přehled vědeckých akcí, které se budou letos konat v Havaně.

0

Uzávěrka hlavních stipendií zastřešovaných Fulbrightovým program je 1. 11. 2019, informace o dalších formách podpory naleznete v příloze.