Aktuality vědy a výzkumu

0

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlásila veřejnou soutěž na podporu grantových projektů

0

Otevření druhé výzvy pro předkládání návrhů společných vzdělávacích projektů v rámci Aliance 4EU+ a připravované vypsání třetího ročníku minigrantů Univerzity Karlovy na podporu alianční spolupráce ve vědě a výzkumu. Deadline pro podání žádostí do obou výzev je 1. března 2021.

0

Univerzita Karlova vyhlašuje 6. ročník soutěže Primus UK (rok 2022). Návrhy lze podávat do 20. dubna 2021.

0

Japan Society for the Promotion of Science vyhlašuje výběrové řízení na stáže pro zahraniční postdoky. Výběrového řízení se mohou účastnit žadatelé, kteří obdrželi doktorský titul nanejvýš 6 let před 1. dubnem 2021. Uzávěrka pro přijímání žádostí na české straně je 31. března 2021.