Aktuality vědy a výzkumu

0

Termín podávání žádostí – 1. prosinec 2017.

0

Vyhlášení 22. ročníku Ceny Eppendorf pro mladé evropské badatele.

0

Dne 11. 10. od 10 hod. se v Zelené posluchárně v Celetné 20 uskuteční seminář IPSC pro doktorandy týkající se možnosti financování projektů Grantovou agenturou UK.

0

Do 15. kola studentské soutěže Grantové agentury UK je možno se přihlásit od 9. 10. 2017 do 6. 11. 2017 pomocí webové aplikace http://www.cuni.cz/UK-2446.html.

0

Termín pro odevzdání přihlášek: 16. 11. 2017.

0

Přesné specifikace k jednotlivým pobytům jsou k dispozici na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce MŠMT ČR.

0

Společnost Siemens, s. r. o., vyhlásila další ročník soutěže Ceny Wernera von Siemense 2017 o nejlepší diplomové nebo dizertační práce.

0

Od roku 2013 uděluje 2. lékařská fakulta dvěma studentům či pracovníkům fakulty do věku 35 let za vynikající práci Cenu Vlasty Adamové a Cenu Ervína Adama. Nominace pro rok 2017 lze podávat do 15. září.

Opatřením rektora č. 44/2017 bylo vyhlášeno 2. kolo soutěže univerzitních výzkumných center UK (UNCE). Soutěž se řídí zásadami schválenými Vědeckou radou UK. Jedná se o účelovou podporu mladých a perspektivních akademických a vědeckých pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin základního výzkumu.

Stránky