Semináře Kliniky zobrazovacích metod v akademickém roce 2019/2020

3. 10. 2019 MUDr. Šalagovičová Z.
Jižní Korea vlastníma očima
 
17. 10. 2019 MUDr. Zoubek D.
Prsní implantáty
 
31. 10. 2019 MUDr. Adla T.
Strategie redukce radiační dávky při CT vyšetření srdce
 
14. 11. 2019 MUDr. Nesnídal P.
Spondylochirurgie
 
28. 11. 2019 Prof. Roček M.
Intravaskulární litotripse
 
12. 12. 2019 MUDr. Pádr R.
Intearteriální léčba retinoblastomu
 
9. 1. 2020 MUDr. Kočí M.
Umělá inteligence v radiologii
 
23. 1. 2020 MUDr. Ptáčková L.
Určování věku dítěte
 
6. 2. 2020 MUDr. Biskup J.
Zobrazování nádorů jícnu
 
26. 2. 2020 MUDr. Marková N.
Břišní traumata
 
5. 3. 2020 MUDr. Grega M.
Patologické zpracování bioptických vzorků
 
19. 3. 2020 MUDr. Holubová Z.
Zobrazování fokální epilepsie u dětí
 
2. 4. 2020 MUDr. Dvořákova H.
MR defekografie
 
16. 4. 2020 MUDr. Štefánek M.
Steatosa jater
 
30. 4. 2020 MUDr. Kudelová R.
Kostní denzitometrie
 
14. 5. 2020 MUDr. Prosová B.
MR placenty
 
28. 5. 2020 MUDr. Brtnická H.
Hybridní metody- základní principy
 

Semináře se konají na KZM, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

Vydáno: 25. 10. 2019 / Upraveno: 2. 12. 2019 / Odpovědná osoba: Administrátor