Semináře Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol v zimním semestru 2021/22

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás opět pozvat na pravidelné semináře, které se budou konat každý měsíc. Semináře jsou vždy od 14.30. Pokud se týkají dětí, jsou na dětské části KZM, SP vizitovna, ostatní dospělá část KZM, uzel A, -1 patro, vizitovna. Telefonní spojení na Kliniku zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol je 22443 8100.

 

Čtvrtek
07. 10. 2021
14.30 hod.
Systém akreditace Pediatrické radiologie v USA
prof. Rubešová E.
Dětská část KZM, SP vizitovna
 
Čtvrtek
21. 10. 2021
14:30 hod.
Zobrazování fokální epilepsie u dětí
MUDr. Holubová Z.
Dětská část KZM, SP vizitovna
 
Čtvrtek
04. 11. 2021
14:30 hod.
Endovaskulární léčba cévních komplikací Covid-19
Prof. Roček M.
Dospělá část KZM, uzel A, -1 patro, vizitovna. LF UK a FN Motol, Praha
 
Čtvrtek
18. 11. 2021
14:30 hod.
MR defekografie
MUDr. Dvořáková H.
Dospělá část KZM, uzel A, -1 patro, vizitovna. LF UK a FN Motol, Praha
 
Čtvrtek
02. 12. 2021
14:30 hod.
Steatosa jater
MUDr. Štefánek M.
Dospělá část KZM, uzel A, -1 patro, vizitovna. LF UK a FN Motol, Praha
 
Čtvrtek
16. 12. 2021
14:30 hod.
Význam CT kolografie v diagnostice kolorektálního karcinomu
MUDr. Biskup J.
Dospělá část KZM, uzel A, -1 patro, vizitovna. LF UK a FN Motol, Praha
 
Čtvrtek
06. 01. 2022
14:30 hod.
Urologie - TU močového měchýře
MUDr. Suchánek V.
Dospělá část KZM, uzel A, -1 patro, vizitovna. LF UK a FN Motol, Praha
 
Čtvrtek
20. 01. 2022
14:30 hod.
Tumory zadní jámy lební u dětí
MUDr. Buksakowská I.
Dětská část KZM, SP vizitovna
 
Čtvrtek
03. 02. 2022
14:30 hod.
Tumory baze lební
MUDr. Mikšík L.
Dospělá část KZM, uzel A, -1 patro, vizitovna. LF UK a FN Motol, Praha
 
Čtvrtek
17. 02. 2022
14:30 hod.
Syndrom týraného dítěte v praxi
MUDr. Popelová E.
Dětská část KZM, SP vizitovna
 
Čtvrtek
03. 03. 2022
14:30 hod.
Nové možnosti zobrazení epilepsie u dětí
MUDr. Kynčl M.
Dětská část KZM, SP vizitovna
 
Čtvrtek
17. 03. 2022
14:30 hod.
Kostní denzitometrie
MUDr. Kudelová R.
Dospělá část KZM, uzel A, -1 patro, vizitovna. LF UK a FN Motol, Praha
 
Čtvrtek
31. 03. 2022
14:30 hod.
Přínosy nové 3T MR v zobrazení mozku
Ing. Šanda J.
Dospělá část KZM, uzel A, -1 patro, vizitovna. LF UK a FN Motol, Praha
 
Čtvrtek
14. 04. 2022
14:30 hod.
MR srdce u dětí
MUDr. Svítilová J.
Dětská část KZM, SP vizitovna
 
Čtvrtek
28. 04. 2022
14:30 hod.
Trombotické komplikace u dětí
prof.Roček M./MUDr.Pádr R.
Dětská část KZM, SP vizitovna
 
Čtvrtek
12. 05. 2022
14:30 hod.
První rok vizit na interní klinice - zpětná vazba
MUDr. Kováčová A. S.
Dospělá část KZM, uzel A, -1 patro, vizitovna. LF UK a FN Motol, Praha
 
Čtvrtek
26. 05. 2022
14:30 hod.
CT a MR srdce - srovnání FNM vs IKEM
MUDr. Adla T.
Dospělá část KZM, uzel A, -1 patro, vizitovna. LF UK a FN Motol, Praha
 

 

Vytvořeno: 30. 9. 2021 / Upraveno: 5. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Artem Skliar