Semináře Kliniky dětské neurologie – podzim 2020

21. 10. 2020 MOTOLSKÝ DEN DĚTSKÉ NEUROLOGIE na téma:
Nové naděje pro děti s onemocněním nervové soustavy

Program viz https://www.detskaneurologie.cz/
VELKÁ POSLUCHÁRNA – přízemí ředitelství FN Motol
13–18 hod.
 
18. 11. 2020 Etické aspekty modifikace lidského genomu – zrušen
Mgr. Et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D
MALÁ LEVÁ POSLUCHÁRNA – 1S,
vchod z přízemí ředitelství FN Motol
14–17 hod.
 
9. 12. 2020
 
Neuropatologie - histopatologické kasuistiky z roku 2020
Koordinátoři: prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.,
prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.,
prim. MUDr. Věra Sebroňová
Ústav patologie a molekulární medicíny, dospělá část FN Motol, 2. patro A, knihovna.
13–16 hod.
 

 

prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
přednosta kliniky
 
MUDr. Věra Sebroňová
zdravotnický zástupce přednosty
  MUDr. Martin Kudr, Ph.D.
školský zástupce přednosty
Vydáno: 14. 9. 2020 / Poslední aktualizace: 14. 9. 2020 / Odpovědná osoba: Administrátor