Semináře Kliniky dětské neurologie – podzim 2020

21. 10. 2020 MOTOLSKÝ DEN DĚTSKÉ NEUROLOGIE na téma:
Nové naděje pro děti s onemocněním nervové soustavy

Program viz https://www.detskaneurologie.cz/
VELKÁ POSLUCHÁRNA – přízemí ředitelství FN Motol
13 – 18 hod.
 
18. 11. 2020 Etické aspekty modifikace lidského genomu - zrušen
Mgr. Et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D
MALÁ LEVÁ POSLUCHÁRNA – 1S,
vchod z přízemí ředitelství FN Motol
14 – 17 hod.
 
9. 12. 2020
 
Neuropatologie - histopatologické kasuistiky z roku 2020
Koordinátoři: prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.,
prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.,
prim. MUDr. Věra Sebroňová
Ústav patologie a molekulární medicíny, dospělá část FN Motol, 2. patro A, knihovna.
13 – 16 hod.
 

 

prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
přednosta kliniky
 
MUDr. Věra Sebroňová
zdravotnický zástupce přednosty
  MUDr. Martin Kudr, Ph.D.
školský zástupce přednosty
Vydáno: 14. 9. 2020 / Poslední aktualizace: 14. 9. 2020 / Odpovědná osoba: Administrátor